Woonvisie DordrechtGOED WONEN IN DORDRECHT 2019 – 2031

De woningmarkt in Nederland is gespannen. Er is sprake van grote tekorten en de nieuwbouwaantallen zijn te laag om dit op korte termijn in te lopen. Mede door deze tekorten zijn de woningprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen. De verwachting is dat de druk op de woningmarkt de komende jaren hoog blijft.

Ook in de Drechtsteden ervaren we deze druk. Verkoopprijzen lopen op, woningzoekenden moeten langer wachten op een sociale huurwoning en starters komen maar moeilijk aan een woning.

Niet iedereen is op zoek naar een permanente woning. Sommige huishoudens zijn geholpen met tijdelijke uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Denk aan arbeidsmigranten, mensen die gaan scheiden, sporters die tijdelijk in Dordrecht willen wonen. Deze mensen zoeken vaak op korte termijn een woonruimte voor kortere duur.

De gemeente opereert binnen deze context samen met maatschappelijke partners en marktpartijen waar Zoomer Makelaardij uiteraard ook toe behoort. Met elkaar proberen de rol van de gemeente is het faciliteren en waar nodig aanjagen en bijsturen, zodat initiatieven mogelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie over de woonvisie van de gemeente Dordrecht klik hier.

Onze dienstenWoningmakelaardij

Bij Zoomer Makelaardij kunt u terecht voor elk aspect van de verkoop, aankoop of taxatie van uw woning. Ons team hecht veel waarde aan een heldere communicatie met korte lijnen en persoonlijk contact.